Aanmelden WGF Ledenbeheer
Aanmelden BGB Live
Aanmelden BGB Ledenbeheer
WEST-VLAAMSE GOLFBILJARTFEDERATIE

Wedstrijdwijzigingen

Aanvragende partijWedstrijdWijziging
Netjes Netjes - Bolle X nog te bepalen
Gouden Osse Vrijbos - Gouden Osse nog te bepalen
Gouden Ankertje B Tempeliers A - Gouden Ankertje B (20) 31/03/2023 om 20u00
Vierweg 2.0 Vierweg 2.0 - Platte Tube 03/03/2023 om 20u00


Gelieve eerst af te spreken met tegenstrever en lokaal. Daarna formulier in duplo opsturen via post of via fax of via email naar secretariaat van beide ploegverantwoordelijken.
Indien geen overeenkomst wordt een regeling getroffen door het WGF-bestuur. Indien de vergoeding van 10 euro niet tijdig gestort is verliest de aanvragende ploeg met forfait.