WEST-VLAAMSE GOLFBILJARTFEDERATIE

Overlijden Hr. P. Degryse

24/07/2022
omschrijvingWe vernemen het schielijk overlijden van de Heer Pieter 'Pierre Degryse' Pierre was de vader van Stefaan Degryse, uitbater van De Bolle. De begrafenis vindt plaats op zaterdag 30 juli 2022 om 10.30h in de Heilig Hartkerk, Hippoliet Spilleboutdreef te Roeselare Wij betuigen langs deze weg ons diep medelijden met dit pijnlijk verlies
verantwoordelijkenPVN

Terug naar berichten